Søg tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr. hos SMV:Digital

6. mar 2024

Har du ambitioner for din virksomhed?

SMV:Digital støtter små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i deres digitale rejse. Tilskudsprogrammet er skræddersyet til at hjælpe virksomheder med at implementere innovative digitale løsninger og realisere deres vækstpotentiale. Med støtten kan din virksomhed opnå øget effektivitet, forbedret konkurrenceevne og udvikle sig til at være en førende aktør inden for din branche.

Krav til virksomheden

For at komme i betragtning til tilskuddet, skal din virksomhed leve op til følgende krav:

 • Dansk CVR-nummer.
 • Omsætning på minimum 2 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsperiode.
 • Være erhvervsdrivende. Din virksomhed skal enten være omfattet af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller lov om erhvervsdrivende fonde. Alle aktieselskaber og anpartsselskaber er omfattet af selskabsloven.
 • Under 25 % af virksomhedens samlede indtægter må komme fra offentlige tilskud, bidrag, donationer, medlemskontingenter og lignende.
 • 3 årsværki seneste afsluttede regnskabsperiode.
 • SMV-statussom indebærer maks. 249 årsværk og en omsætning på maks. 50 mio. euro og/eller en balance på maks. 43 mio. euro.
 • 1:1 medfinansiering i form af egne afholdte timer (minimum 274 timer á 365 kr./time), kontant betaling eller en kombination.
 • modtaget de minimis statsstøtte på 300.000 euro, svarende til ca. 2 mio. kr., i de tre foregående regnskabsår. De minimis-støtten beregnes på koncernniveau.
 • Kun ét projekt ad gangen. Din virksomhed kan ansøge, hvis I ikke har andre ansøgninger i SMV:Digital under vurdering. Har din virksomhed tidligere modtaget et tilskud fra SMV:Digital, skal dette forløb være afsluttet og afrapporteret, før du kan søge igen. Dette gælder også, hvis din virksomhed er del af en virksomhedsgruppe. Ved virksomhedsgruppe eller koncern forstås flere virksomheder, som har overlappende ejerkreds på 25 % eller mere.

Krav til projektet

Din ansøgning bliver vurderet på om projektet:

 • Har digital og teknologisk nyhedsværdi for din virksomhed
 • Bidrager til at realisere din virksomheds vækstambitioner
 • Er tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankret.

Brug tilskuddet til rådgivning hos e-konsulenten

Når du skal søge om at bruge tilskuddet hos e-konsulenten, skal du søge efter John Naaby, der er godkendt som SMV:Digital-rådgiver.

 

Ansøgningsprocessen – Trin for trin

Når du søger om tilskuddet på 100.000 kr. hos SMV:Digital, bliver alle ansøgninger gennemgået i relation til hvorvidt alle krav er opfyldt.

Samlet oversigt over tilskuddet

Tilskud: 100.000 kr. 
Anvendelse: Indkøb af rådgivning, i overensstemmelse med projektbeskrivelse og øvrige vilkår. 
Markedsafsøgning af rådgivning: Skal være godkendt af SMV:Digital inden projektet påbegyndes. 
Tilsagnsperiode: 12 måneder.
Medfinansiering: 1:1 med afholdte løntimer (minimum 274 timer á 365 kr./time), kontant betaling eller en kombination.
Anvendelse af løntimer kræver løbende online timeregistrering.
Puljens størrelse: 16 mio. kr. og derfor kan 160 virksomheder modtage tilsagn.
Støttet af: EU’s Regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Du kan læse mere om tilskuddet, samt sende en ansøgning på SMV:Digitals hjemmeside her.

Har du nogle spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om hvordan du søger tilskuddet eller hvordan du kan bruge tilskuddet hos e-konsulenten, er du velkommen til at kontakte os på tlf. nr.
+45 4252 4488 eller udfylde formularen her– så vender vi tilbage inden for 24 timer. 

John Naaby

Om John Naaby

Gennem de seneste 15 år har jeg arbejdet med optimering af virksomheder og drift inden for ERP, projektstyring, HR, sagsstyring og lager.  
 

Hos e-konsulenten specialiserer vi os i e-conomic og derfor har vi stor indsigt og erfaring med de udfordringer og behov, som mange danske virksomheder har i forhold til bogføring, automatisering af drift og optimering af e-conomic. Vi har et brændende ønske hos e-konsulenten om, at hjælpe virksomheder på alle niveauer med at gøre op med tunge, langsomme og gammeldags måder at føre regnskab på og samtidig optimere deres drift – uanset størrelse og branche. Vores kunder er beliggende i hele landet og derfor underviser vi jævnligt på Sjælland, Fyn, Jylland, Færøerne og Grønland. 

Vores dybe viden og erfaring med e-conomic giver os netop muligheden for at gøre dette og derfor er vi konsulenthuset med spidskompetencer i e-conomic og systemerne omkring.