Navigér Smidigt Gennem EU-reglerne om tidsregistrering

21. apr 2024

Seneste nyt om lovkravene for tidsregistrering

I kølvandet på Beskæftigelsesministeriets lovforslag, med henhold til EU-reglerne om tidsregistrering, der blev sendt i høring i september, er det nu på tide at forberede sig på de kommende ændringer i tidsregistreringskravene for danske virksomheder. Lovforslaget, der forpligter virksomheder til at implementere tidsregistreringssystemer, blev fremsat i Folketinget og vil blive behandlet første gang den 16. november. Forventet ikrafttrædelsesdato er nu ændret til den 1. juli 2024, hvilket giver virksomheder ekstra tid til at tilpasse sig.

Baggrund: EU-reglerne om tidsregistrering

I 2019 afgjorde EU-domstolen, som en reaktion på en sag fra den spanske fagforening CCOO mod Deutsche Bank, at alle medlemslande skal sikre muligheden for tidsregistrering for medarbejderne. Denne afgørelse får nu konsekvenser for danske virksomheder, der skal implementere pålidelige og objektive tidsregistreringssystemer inden den nye deadline.

De vigtigste ændringer i tidsregistreringsreglerne

Eksisterende regler fra arbejdstidsdirektivet:

  • 48-timers reglen: Medarbejdere må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en hvilken som helst periode af fire kalendermåneder.
  • 11-timers reglen: Medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer indenfor 24 timer. Maksimalt 13 timers sammenhængende arbejde.
  • Medarbejdere har krav på en ugentlig fridag.

Kommende tidsregistreringsregler:

  • Virksomheder skal have et nøjagtigt og pålideligt system til registrering af arbejdstid.
  • Alle medarbejdere skal have mulighed for at håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.
  • Systemet skal være tilgængeligt for kontrolindsatser for at sikre overholdelse af direktivet.

Hvad det betyder for din virksomhed?

For de fleste virksomheder, markerer EU-dommen om tidsregistrering en afgørende overgangsperiode. Det indebærer nødvendig tilpasning af eksisterende arbejdsgange for at implementere nøjagtige procedurer og sikre overholdelse af de kommende tidsregistreringsregler. Samtidig er det afgørende at investere i pålidelige tidsregistreringssystemer. Tydelig kommunikation om kommende ændringer, herunder medarbejdernes rettigheder til maksimal arbejdstid og hvileperioder, er afgørende. Forberedelse på kontrolindsatser kræver udvikling af systemer, der let kan inspiceres af relevante myndigheder.

Hvordan sikrer I jer effektiv tidsregistrering?

Hos e-konsulenten ønsker vi at informere og guide dig gennem de seneste udviklinger inden for tidsregistreringslovgivningen, især i lyset af den kommende EU-dom vedrørende tidsregistrering.

Med vores specialiserede ekspertise inden for dataoverførsel og skræddersyede konverteringstjenester er e-konsulenten her for at sikre, at din virksomhed står rustet til de kommende ændringer. Vores ekspertrådgivning er designet til at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger og vælge den optimale løsning i overensstemmelse med de kommende EU-regler til tidsregistrering.

Trods disse ændringer i lovgivningen er det afgørende at bevare tilliden og fleksibiliteten i danske arbejdsgange. Vi indgår i et tæt samarbejde med dig for at sikre, at den unikke balance mellem arbejde og privatliv opretholdes, selv under de nye krav.

Hos e-konsulenten stræber vi efter at være din vejleder gennem denne overgangsperiode. Kontakt os nu for at starte denne vigtige rejse mod en fremtid med effektiv og overholdelsesorienteret arbejdspraksis. Hos e-konsulenten er vi dedikerede til at sikre, at din virksomhed ikke blot tilpasser sig, men også trives under de nye tidsregistreringsregler.

John Naaby

Om John Naaby

Gennem de seneste 15 år har jeg arbejdet med optimering af virksomheder og drift inden for ERP, projektstyring, HR, sagsstyring og lager.  
 

Hos e-konsulenten specialiserer vi os i e-conomic og derfor har vi stor indsigt og erfaring med de udfordringer og behov, som mange danske virksomheder har i forhold til bogføring, automatisering af drift og optimering af e-conomic. Vi har et brændende ønske hos e-konsulenten om, at hjælpe virksomheder på alle niveauer med at gøre op med tunge, langsomme og gammeldags måder at føre regnskab på og samtidig optimere deres drift – uanset størrelse og branche. Vores kunder er beliggende i hele landet og derfor underviser vi jævnligt på Sjælland, Fyn, Jylland, Færøerne og Grønland. 

Vores dybe viden og erfaring med e-conomic giver os netop muligheden for at gøre dette og derfor er vi konsulenthuset med spidskompetencer i e-conomic og systemerne omkring.